Pokój proroczy “przy studni”

Pewnego dnia Jezus usiadł przy studni i napotkał tam Samarytankę, która pragnęła zaczerpnąć dla siebie wody. Dał jej wówczas słowo życia, które stało się dla niej światłem.
Zachęceni przez Pana podejmujemy posługę “modlitwy o światło”. Jej celem jest zachęcanie, umacnianie, pocieszenie i zbudowanie drugiej osoby. Wierzymy, że Pan Bóg pragnie udzielać swojego światła, tym którzy o to proszą.
Modlitwa o światło nie polega na udzielaniu rad kierunkowych (zmiana pracy, plany rodzinne etc.). Proroctwo wymaga osobistego przyjęcia, rozeznania i przemodlenia przez osobę, która je otrzymuje. Najważniejszym punktem odniesienia w rozeznawaniu proroctw jest Pismo Święte. Zachęcamy aby przed skorzystaniem z posługi wejść w modlitwę i wyciszyć się.
Posługę pełnią zespoły dwu lub trzyosobowe.
Kiedy:
pierwszy czwartek miesiąca godz. 20.00.
trzecia środa miesiąca godz. 18.00

Kontakt i zapisy: Ewa tel. 667 534 897