Prosimy przesyłać ogłoszenia i informacje o tym co dzieje się we wspólnotach, na adres email:

odnowabydgoska@gmail.com