O nas

Odnowa w Duchu Świętym zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, jako ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowywani charyzmatami, które służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła; w otwartości na działanie Ducha Św. należy je rozpoznać, uświadomić i uczynić z nich nowy fundament wiary. Członków wspólnoty łączy umiłowanie Chrystusa, szczególna wrażliwość na działanie Ducha Św. oraz wspólnotowa modlitwa (uwielbienie Pana Boga, modlitwa chwały, modlitwa Pismem św.). Podstawową formą ewangelizacji proponowaną przez Ruch jest „Seminarium Życia w Duchu Św.” Pierwsze spotkanie grup Odnowy w Polsce odbyło się w r. 1977; Pierwszy Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Św. miał miejsce w Częstochowie w 1983 r. W r. 1993 Stolica Apostolska zatwierdziła Statuty ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej). Obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów. W jego skład wchodzą koordynatorzy diecezjalni (duchowni i świeccy). KZK nie sprawujewładzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot.Od 1997 r. przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła. Spotkania modlitewne poszczególnych Wspólnot odbywają się w zasadzie jeden raz w tygodniu. Ogólnopolskie spotkanie grup Odnowy odbywa się jeden raz w roku w Częstochowie na Jasne Górze. Co pięć lat organizowany jest Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym również w Częstochowie. Poza tym prowadzone są różnego rodzaju spotkania formacyjne i rekolekcje na szczeblu lokalnym – diecezjalnym i ogólnopolskim.

Może i Tobie Duch Święty podpowiada, że to Twoja droga, na której masz się formować i odkrywać swoje powołanie do świętości? Kto ma uszy – niechaj słucha…! Skontaktuj się z którąś z najbliższych Wspólnot (w naszej Diecezji jest ich prawie dwadzieścia), «zaproś» się na spotkanie…