Kurs elementy budowania wspólnoty

Odnowa w Duchu Świętym diecezji bydgoskiej i wspólnota „Przemienienie” zaprasza duszpasterzy wspólnot, liderów, animatorów na spotkanie wprowadzające do kursu: „Elementy budowania wspólnoty”.
Celem kursu jest pomoc grupom w określeniu ich tożsamości, przedstawienie na jakich fundamentach, w oparciu o jakie zasady i wartości mogą budować żywą, dojrzałą katolicką wspólnotę, która ewangelizuje. Cykl dedykowany jest do grup modlitewnych, młodych wspólnot, jak i do wspólnot, które odczuwają pewien rodzaj stagnacji, uśpienia.
Jest to formacja wspólnotowa, dlatego też powinni uczestniczyć w niej osoby odpowiedzialne za wspólnotę, takie które mają największy wpływ na kształtowanie oblicza wspólnoty. Cykl obejmuje 6 weekendów w ciągu 2 lat (po 3 spotkanie w roku), w czasie których prowadzone będzie: nauczanie, warsztaty, praca w grupach, towarzyszenie.
Zapraszamy również osoby pragnące posłuchać tych treści, które pragną budować nową wspólnotę w swojej parafii.